Skip Navigation LinksHovedsiden : Måleinstrumenter : Radar
Skip Navigation Links.
  
Radar

Tradisjonelt anvendes radar for bl.a navigasjon ved å måle amplituden av det reflekterte signalet. Ved en teknikk som benytter interferometri (Interferometrisk radar) kan radar også måle relativ bevegelse med meget høy nøyaktighet. ISPAS har demonstrert nøyaktigheter på godt under 0.1 mm på ca 3 km avstand. Dette gjør det mulig å registrere små bevegelser på lang avstand uten å bevege seg i rasområdet. Radarmålingene utføres kontinuerlig og resultatene presenteres hver time på disse sidene.
Prinsippet bak Interferometrisk radar. Ved å måle faseforskjellen mellom to reflektorer, der nr 2 antas å stå stille. Kan en bevegelse av reflektor 1 finnes med meget høy nøyaktighet.

ISPAS har som første firma i verden utviklet en interferometrisk radar for kontinuerlig overvåkning av rasområder. Radaren ble presentert på den 11. internasjonale skredkonferansen september 2005, ICFL2005. Artikkelen kan lastes ned her [PDF 0.3mb].