Skip Navigation LinksHovedsiden
Skip Navigation Links.
  
Skredweb

Velkommen til ISPAS sine sider for overvåkning av Hegguraksla i Tafjorden.
Overvåkningen utføres på oppdrag av Åknes/Tafjord-prosjektet der ISPAS leverer måledataene for området.


Tafjorden 2004
Steinskred i Tafjorden august 2004. Foto R.Norland

Overvåkningen utføres ved henholdsvis radar fjernmåling og bevegelsessensorer utplassert i de aktuelle områdene. Radar fjernmåling er en ny teknikk for å registrere små bevegelser. ISPAS har verdens første installasjon av permanent radarovervåkning av potensielle ras. En kort presentasjon av områder som overvåkes ved disse teknikkene av ISPAS kan finnes ved å følge koblingene i venstre kolonne. Den registrerte bevegelsen kan undersøkes nærmere på disse web-sidene og dersom bevegelsen alene eller i kombinasjon med tidligere bevegelser tyder på en overhengende fare for ras vil aktuelle beredskapstiltak bli iverksatt.